توافق آمریکا و چین درباره شرکتی که تحریم‌های ایران و کره را دور زده بود

وزیر بازرگانی آمریکا گفته که با چین به توافقی رسیده‌اند که بنا به آن شرکت زی‌تی‌ای بتواند قطعات لازم را از تولیدکنندگان آمریکایی بخرند.