عامل حمله به فروشگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شد

یک مرد ازبک که آوریل سال گذشته یک کامیون را به داخل فروشگاهی در استکهلم، پایتخت سوئد راند و پنج نفر را کشت به جرم اقدام تروریستی به حبس ابد محکوم شد.