فدراسیون فوتبال غنا منحل شد

پس از آن که فیلم دریافت رشوه از سوی رئیس فدراسیون فوتبال غنا منتشر شد، دولت این کشور با صدور حکمی فوری این فدراسیون را منحل کرد. مستند جدیدی که از فساد در فوتبال آفریقا پرده برداشته صحنه دریافت ۶۵ هزار دلار رشوه از سوی رئیس فدراسیون غنا را تحویل مقامات داده است.