واکنش کاربران به درخواست نماینده خمینی شهر برای برکناری رئیس اورژانس اجتماعی

نامه محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر که خواستار برکناری رئیس اورژانس اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی به شدت هدف انتقاد قرار گرفته است. آقای ابطحی اعلام خبر تجاوز به دختر افغان را در این نامه “ناشیانه” خوانده بود.