پرسش ترامپ از ترودو: کاخ سفید را شما آتش زدید؟

“برو بچه‌ها شما نبودید که کاخ سفید را آتش زدید؟” این پرسش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا با واکنش گسترده و منفی کانادایی‌ها رو به رو شده است. در آن زمان کشوری به نام کانادا وجود نداشته و بریتانیایی‌ها بودند که کاخ سفید را در سال ١٨١٤ آتش زدند.