چهار شخص ‘مرتبط با ایران’ در عربستان به اعدام محکوم شدند

دادگاهی در عربستان سعودی چهار نفر را در ارتباط با اتهام برنامه‌ریزی برای قتل “چهره‌های برجسته” مجرم شناخته و به اعدام محکوم کرده است. داشتن ارتباط با ایران و گذراندن دوره آموزشی در این کشور و تشکیل “هسته تروریستی” از اتهامات این چهار نفر بوده است.