پرینس و میکروفن: آلبوم جدیدی از خواننده مرحوم منتشر می‌شود

آلبومی از آهنگ‌های پرینس، خواننده و آهنگساز مشهور آمریکایی، دو سال بعد از مرگش منتشر می‌شود. اگر زنده بود امسال شصتمین سالگرد تولدش را جشن می‌گرفت.