مجموعه یادداشت جام جهانی؛ ‘متقلب وقت‌شناس و بانمک باشید’

از جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک تا به امروز ۳۲ سال می‌گذرد. ۳۲ سال برای اسطوره‌زدایی از هر چیزی کافی است؛ حتی اگر آن چیز جام رازآلوده جهانی باشد، یا بازی رازآلوده آرژانتین و انگلیس؛ ۳ دهه و ۲ سال که بگذرد، روشن می‌شود که نه دست خدا، که دست شیطنت و تقلب بود که از آستین مارادونا بیرون آمد و داور و ما و دنیایی را فریب داد.