اراده تهران و‌ پکن، تداوم همکاریهای راهبردی در تمامی حوزه ها است/ تجارت با پول ملی دو کشور باعث تقویت مناسبات اقتصادی است/ کمیسیون مشترک با جلسات بیشتر روابط را شتاب دهد/ نقش پکن در استحکام برجام و اجرای تعهدات طرفین بسیار مهم است/ تشکر از میزبانی موفق اجلاس شانگهای

روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین تاکید کردند که اراده دو دولت، تداوم همکاریهای راهبردی مشترک در تمامی حوزه ها است و مصمم هستند که این روابط را بیش از پیش گسترش دهند.