تاثیر تغییر موضع ترامپ بر گروه ۷

رفتار رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس گروه هفت، واکنش تند کشورهای اروپایی را به دنبال داشته است. آلمان گفته است که دونالد ترامپ اعتماد اروپا را از دست داده است.