تعویق بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم

مجلس ایران امروز صحنه اعتراض‌های نمایندگان موافق و مخالف بر سر تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که بررسی آن دوماه به تعویق افتاد.