جشن صدمین سال حق رای زنان در سراسر بریتانیا برگزار شد

زنان در سراسر بریتانیا با پوشیدن لباس‌های رنگین صدمین سال جنبش حق رای را گرامی داشتند. این راهپیمایی در شهرهای بلفاست، کاردیف، ادینبورگ و لندن برگزار شد.