راهپیمایی یکصدمین سالگرد اعطای حق رای به زنان در بریتانیا

در یکصدمین سالگرد اعطای حق رای به زنان در بریتانیا، هزاران نفر از آنها در شهرهای مختلف این کشور راه‌پیمایی کردند.