سلطان خاک رس بار دیگر در پاریس بر تخت نشست

رافائل نادال با پیروزی بر دومینیک تیم برای یازدهمین بار قهرمان رولان گاروس (گرنداسلم فرانسه) شد. نادال حریفش اتریش‌اش را که برای اولین بار به فینال رولان گاروس رسیده بود در سه ست ٤-٦، ٣-٦، ٢-٦ شکست داد.