سیاست و فوتبال در اسپانیا – بخش ٢

در قسمت اول گزارش سیاست و فوتبال در اسپانیا با پیشینه رئال مادرید و رابطه این تیم با دولت مرکزی آشنا شدید. حالا نوبت تیم رقیب رسیده: باشگاه فوتبال بارسلونا