مهاجرت و غربت، تمرکز اصلی اولین جشنواره شعر افغانستان در اوپسالا

اولین جشنواره‌ شعر افغانستان در شهر اوپسالای سویدن در تاریخ نهم جون برگزار شد. در این سال‌ها به دلیل حضور تعداد فراوانی از مهاجران در کشورهای اروپایی، فعالیت‌های فرهنگی در این قاره و به خصوص در سویدن افزایش داشته است.