کمک هشتاد میلیون دلاری بریتانیا برای آموزش دختران افغانستان

دولت بریتانیا اعلام کرد که هشتاد میلیون دلار به آموزش دختران در افغانستان کمک می‌کند. سفارت بریتانیا در کابل می‌گوید با این پول زمینه آموزش هفتاد هزار دختر در افغانستان فراهم خواهد شد. بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند.