آتش سوزی در مرکز نگهداری صندوق های آرای انتخابات عراق

در پی آتش سوزی در یکی از انبارهای کمیسیون مستقل انتخابات عراق، حیدر عبادی، نخست‌وزیر، این واقعه را یک “توطئه” علیه دموکراسی خوانده است.