اتحادیه اروپا از جمعه برای برخی واردات از آمریکا تعرفه می‌گذارد

این اقدام به تلافی تصمیم اخیر آمریکاست که تعرفه‌های سنگینی بر واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا اعمال کرده است.