انتقاد اتحادیه اروپا در پی خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

تصمیم آمریکا برای خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتقادهای زیادی روبرو شده است. اتحادیه اروپا گفته این اقدام به اعتبار آمریکا به عنوان یک کشور حامی دموکراسی آسیب می‌زند.