انتقاد ‘سیگار’ از تکمیل نشدن جاده حلقه‌ای افغانستان

اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشی تازه از تکمیل نشدن جاده حلقه‌ای افغانستان انتقاد کرده است. به اساس این گزارش از بودجه ۷۲۱ میلیون دلاری بخش ناتکمیل این جاده که حدود ۲۳۳ کیلومتر است ۲۴۹ میلیون دلار پرداخت‌ها صورت گرفته اما تنها ۱۵ درصد کار عملی شده است.