بحرانی بنام ‘ورود زنان به ورزشگاه’

ابتدا با منتشر شدن خبر لغو مجوز ورود خانواده ها به استادیوم آزادی برای دیدن بازی فوتبال ایران – اسپانیا جو شاد و هیجان‌زده کاربرانی که منتظر دیدن مسابقه بودند فروکش کرد و سونامی ناامیدی توییتر فارسی را با خود برد. اگرچه ساعاتی بعد و با افزایش انتقادها مردم در نهایت وارد ورزشگاه شدند.