‘تمومه ماجرا’ یا اصلاح اصلاحات

نامه بیش از ۱۰۰ جوان اصلاح طلب به محمد خاتمی را می توان اتفاقی بی سابقه در روابط جوانان و چهره های شاخص اصلاح طلب دانست. هشدار این جوانان اصلاح طلب اما قاعدتا در چارچوب رقابت های داخلی جناح های جمهوری اسلامی قابل تفسیر است چرا که پس از اعتراض های دی ماه گروهی به “تمومه ماجرا” دل بسته اند و “اصلاح اصلاحات” را غیر ممکن می دانند.