جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند، دختری به دنیا آورد

جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند وضع حمل کرده و دختر به دنیا آورده که طبق گزارش‌ها ۳.۳۱ کیلو وزن دارد. خانم آردرن از معدود رهبران دنیاست که در دوران مسئولیت خود وضع حمل می‌کند.