عکس خبر: طلوع خورشید انقلاب تابستانی در استون‌هنج

هزاران نفر برای انقلاب تابستانی در استون‌هنج، از اسرارآمیزترین بناهای تاریخی جهان گرد هم آمدند. با طلوع خورشید نزدیک به ده هزار نفر که در این محل جمع شده بودند، به شادمانی پرداختند.