انتخابات ترکیه و رای سرنوشت ساز کردها

روز ۲۴ ژوئن ترکیه شاهد برگزاری پیش ‌از موعد انتخابات سرنوشت‌ساز پارلمانی و ریاست جمهوری خواهد. در صورت پیروزی حزب حاکم “عدالت و توسعه” رهبر این حزب، رجب طیب اردوغان، رسما از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردار خواهد شد، که قانون اساسی بازنگری شده ترکیه به رئیس جمهور اعطا میکند. در این صورت پروژه استراتژیک اردوغان برای تغییر سیستم سیاسی ترکیه از شکل پارلمانی به شکل ریاست جمهوری از نوع روسیه تکمیل خواهد شد.