آسمان آبی و زمین سبز: پنجشیر در دوازده عکس

پنجشیر در شمال کابل از آرام‌ترین مناطق افغانستان در هفده سال گذشته بوده است. در فصل‌های بهار و تابستان رودخانه خروشان این دره، جلوه خاصی به طبیعت زیبای آن می‌بخشد. مردم از سراسر افغانستان به ویژه از شهر کابل برای سیاحت و تفریح به پنجشیر می‌روند. محمد یاسر ملکزاده این عکس‌ها را به بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است.