سهم مسافرت‌های خارجی ایرانی‌ها از بازار ارز چقدر است؟

بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس هیات مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، آمار گردشگران خروجی از کشور سالیانه بین ۸ و نیم میلیون تا ۹ میلیون نفر است که تقریبا نیمی از آنها زائرین اماکن مذهبی هستند. اما سهم گردشگری خارجی از مصارف ارزی ایران چقدر است؟