اولین کنفرانس ملی ویروس اچ‌آی‌وی در تاجیکستان

برای اولین بار در تاجیکستان کنفرانس ملّی ایدز و اچ‌آی‌وی برگزار شده است تا راه‌های نوِ جلوگیری از گسترش این ویروس را مشخص کند.