سخنگوی دولت: ایرانیان ارز و طلای خود را به بازار بیاورند

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران از ایرانیانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند خواست “ارز” خود را به ایران بیاورند. او از ایرانیان داخل کشور هم خواسته “ارز و طلای” خود را به بازار تزریق کنند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌گوید دولت دستکم برای تامین “نیازهای روزمره” مردم با کمبود ارز روبرو نیست.