#شما؛ اعتصاب بازار در بعضی شهرهای ایران

ویدیوهایی که به دست بی‌بی‌سی رسیده نشان می‌دهد که در روز دوم اعتصاب و اعتراض کسبه در تهران و بعضی شهرستان‌های دیگر، سطلهای بزرگ زباله در وسط خیابان لاله زار تهران به آتش کشیده شده.