صادق لاریجانی ‘برهم زنندگان ثبات اقتصادی’ را تهدید به اعدام کرد

یک روز پس از اعتراضات کم سابقه در بازار تهران، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران با هشدار به “دولتی و غیردولتی‌ها”، برهم زنندگان ثبات اقتصادی” جمهوری اسلامی را به اعدام تهدید کرده است. حسن روحانی و شماری از چهره‌های دولتی در زمان هشدارهای آقای لاریجانی در جلسه حضور داشتند.