‘طلای خود را به دولت می‌دهیم’ یا نه؟

درخواست کمک آقای نوبخت و این‌که از مردم خواست از دولت حمایت کنند و ارز و طلای خود را به بازار بیاورند. واکنش‌های زیادی رد شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد و موجب شکل گرفتن هشتگ طلای خود را به دولت می‌دهیم شد.