فرانسه: نشانه مثبتی از توافق آمریکا با معافیت اروپا از تحریم ایران دیده نمی‌شود

وزیر دارایی فرانسه در تشریح اختلاف نظر اروپا و آمریکا در مورد روابط بازرگانی دوجانبه، خروج ایالات متحده از برجام را هم مطرح کرده و گفته است که “نشانه مثبتی” از موافقت دولت آمریکا با درخواست اروپاییان برای معافیت از تحریم ایران به چشم نمی‌خورد.