فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران به کابل سفر کرده است

وزارت دفاع افغانستان از سفر قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران به کابل خبر داده است. همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر از اهداف این سفر اعلام شده است. افغانستان در سال‌های اخیر بارها ایران را به حمایت از شورشیان مخالف متهم کرده است.