یادی از زنی که سلول‌های سرطانی‌اش همچنان تکثیر می‌شود

چهره نگاری یا پرتره هنریتا لکس، در موزه ملی پرتره آمریکا به نمایش گذاشته شد. خانم لکس که بیش از شصت سال پیش مرده بدون آن که بداند در پیشرفت علم پزشکی موثر بوده است.