آیا با ورود ‘ارز توافقی’ بازار به آرامش می‌رسد؟

در هفته جاری هیات دولت ایران تصمیم گرفت با فعال شدن “بازار دوم” ارز به طور رسمی موافقت کند. در این بازار، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و واردکنندگان کالای مصرفی عادی ارز را با نرخی “توافقی” معامله می‌کنند. آیا این نرخ بازار ارز را آرام خواهد کرد؟