از هزار و یکشب تا صد سال تنهایی؛ ۱۰ داستانی که جهان را دگرگون کردند

نویسندگان، منتقدان و استادان دانشگاه ۱۰ کتاب‌ را به مثابه تاثیرگذارترین و ماندگارترین آثار داستانی برگزیده‌اند. آنان در این نوشتار درباره انتخاب‌های خود گفته‌اند و دلایل آن را برشمرده‌اند. اُدیسه، منظومه حماسی هومر در صدر این نظرخواهی جای می‌گیرد. چرا این اثر نخستین انتخاب بوده است؟