ایران، روسیه و سوریه با پیشنهاد تعیین عاملان حملات شیمیایی مخالفت کردند

اکثر کشورهای عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی موافقت کرده‌اند که این سازمان ضمن بررسی موارد کاربرد اسلحه شیمیایی در مورد مسئول آن نیز اعلام نظر کند اما تعدادی از اعضا از جمله روسیه، سوریه و ایران با اختیارات جدید آن مخالفت کرده‌اند.