باید تهدید دشمن را دفع و به فرصت تبدیل کنیم / با صبر و مقاومت و گذشت، قطعا دشمن را می شکنیم/یک ملت واحد هستیم/ وقت امتحان است؛ در برابر تحریم به جای پر شدن انبارها، بازار باید رنگین شود/درآمد کشور در بهار ۹۷ بیشتر از همیشه بود و بودجه عمرانی تخصیصی ۳۰ برابر شد/ اگر سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بورس عرضه شود، مردم استقبال می کنند/ هزینه بدخواهان را مرتب باید اضافه کنیم؛ در مدت کوتاهی، برابر ملت ایران تسلیم خواهند شد/ قدردانی از تمام نهادها، سپاه و سایر دستگاههای موثر در توسعه اقتصادی

رئیس جمهور با بیان اینکه ” ما به همه جوانان، مهندسان و کارگران کشور افتخار می کنیم”، تاکید کرد: باید تهدید دشمن را دفع و به فرصت تبدیل کنیم و با افزودن به هزینه بدخواهان، آنها در مدت کوتاهی در برابر ملت ایران تسلیم خواهند شد.