بحران فراگیر ایران؛ آیا روحانی قربانی خواهد شد؟

با اعتراضات بی‌سابقه بازاریان تهران و افزایش تنش‌های اقتصادی در کشور بحث درباره عملکرد دولت روحانی و آینده شخص رئیس‌جمهور بالا گرفته است.