تحریم نفتی ایران؛ آمریکا از احتمال معافیت های ‘موردی’ خبر داد

یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا می گوید واشنگتن با کشورهایی که میزان واردات نفت خود از ایران را کاهش بدهند بر سر تحریم ها ‘به طور موردی’ همکاری خواهد کرد.