تیراندازی مرگبار در ساختمان یک روزنامه آمریکایی

تیراندازی در ساختمانی که دفتر روزنامه محلی ‘کاپیتال گازت’ شهر آناپولیس ایالت مریلند آمریکا در آن واقع است تعدادی کشته و زخمی برجای گذاشته است.