خطر نشت مواد سمی از دندان‌های پرشده

کارشناسان بهداشت دندان هشدار داده اند که استفاده از یک اسکنر قوی می تواند باعث نشت مواد سمی از دندان‌هایی باشد که با بعضی مواد حاوی فلزات پر شده است.