قطع یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی سه دهک بالا آغاز می‌شود

دولت ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مامور کرده است که خانوارهای پردرآمد را شناسایی کرده و پرداخت یارانه نقدی ماهانه به خانوارهای سه دهک بالای درآمدی قطع شود.