گزارش انتقادی آمریکا درباره وضع قاچاق انسان در ایران

وزارت امور خارجه آمریکا در یک گزارش سالانه خود ایران را در زمره کشورهایی قرار داده است که حداقل ضوابط لازم برای مقابله موثر با قاچاق انسان را رعایت نمی کنند و در این زمینه تلاش عمده ای انجام نمی دهند.