یک زن برای اولین بار شهردار آمستردام می‌شود

فمکه هالسما از رهبران سابق حزب چپ سبز هلند به عنوان شهردار آمستردام، پایتخت هلند انتخاب شده است. او اولین زنی است که شهردار این شهر می‌شود.