انتخابات مکزیک: بیش از ۱۳۰ کاندیدا کشته شده‌اند

مردم مکزیک یکشنبه پای صندوقهای رای میروند برای انتخاب رییس جمهوری و نمایندگان دو مجلس سفلی و سنا. کارزار انتخاباتی برای نامزدهای محلی، کارزاری مرگبار بوده‌است