بحران مهاجرت اروپا: توافق تازه‌سرگرفته، بلافاصله مایه اختلاف شد

توافقی که قرار بوده است چاره‌ای برای موج مهاجرت غیرمعمول به اروپا بیاندیشد، در نشست فرساینده رهبران اروپا تصویب شده اما هنوز جوهر آن خشک نشده که رهبران این کشورها هرکدام تفسیر خودشان را از این توافق مطرح می‌کنند.