زنگنه: اگر ۴ میلیون بشکه صادر می‌کردیم آمریکا نمی‌توانست تحریم‌مان کند

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفته است اگر این کشور پنج قرارداد دیگر مانند توتال داشت و صادراتش به ۴ میلیون بشکه در روز رسیده بود، آمریکا نمی‌توانست نفت ایران را تحریم کند. آمریکا می‌کوشد مشتریان نفت ایران را به توقف واردات نفت ایران تشویق کند.